मांगली आगार

आगारचे नाव : मांगली
स्थळ : भद्रावती पासून ७ किमी (गुगल लोकेशन)
आगारचे क्षेत्रफळ : ८.०० हेक्टर
आगार बद्दल: आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते.
विक्रीसाठी प्रमाण : विशिष्ट उपलब्ध प्रमाण (२५-१०-२०२१ पर्यंत)
संख्या घन मीटर
सागवान इमारती लाकूड
आडजात इमारती लाकूड ०.०९१
सागवान फाटे ५६४
आडजात फाटे
सागवान बीट
आडजात बीट
लांब बांबू
बांबू मोळी
संपर्क व्यक्ती : नाव: पी एम मॅटे
पद: वनरक्षक
मोबाईल क्रमांक: ८००७५१०४८१