पाथ्रडदेवी रोपवाटिका

रोपवाटिकेचे नाव: पाथ्रडदेवी
स्थान: ३५ किमी. यवतमाळ पासून.
रोपवाटीकेची क्षमता: सागवान जडी ४ - ४.५ लाख
साग जडी रूट ट्रेनर रोपे ६ लाख
पॉलिथिन पिशवी रोपे : १ लाख
रोपवाटिकेचे क्षेत्रफळ : ७.२५० हेक्टर
रोपवाटिकेचा तपशील : पाथ्रडदेवी रोपवाटिका सन १९९७-९८ मध्ये स्थापन करण्यात आली. रोपवाटीकेची माती सागवान, बांबू आणि इतर प्रजाती वाढवण्यासाठी खूप चांगली आहे.