प्रकरण - I

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


संस्थेचे तपशील, कार्ये आणि कर्तव्ये :
स्थापनेची तारीख १६ फेब्रुवारी १९७४
निगमन पद्धत कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून समाविष्ट केले. तथापि, सरकारी कंपन्यांना "खाजगी" शब्द वापरण्यापासून सूट देणार्या GOI द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे "खाजगी" हा शब्द हटविण्यात आला.
प्रशासकीय मंत्रालय महसूल व वन विभाग
वर्तमान स्थिती कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २ (४५) च्या अर्थामध्ये राज्य सरकारची कंपनी.
अधिकृत शेअर कॅपिटल रु. ३,३०,००,००,०००/-
पेड-अप शेअर कॅपिटल रु. ३,२३,१२,३४,८०० /-
वर्तमान शेअरहोल्डिंग अनुक्रमांक शेअरहोल्डरचे नाव शेअर्सची संख्या
१. महाराष्ट्राचे राज्यपाल ३,२३,१२,३४६
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्राचे राज्यपाल द्वारे नामनिर्देशित ०१
३. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्राचे राज्यपाल द्वारे नामनिर्देशित ०१
पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता एफडीसीएम भवन, ३५९/बी, हिंगणा रोड, अंबाझरी, नागपूर- ४४००३६, महाराष्ट्र
संस्थेचे कार्य:

कंपनी मेमोरँडम व आर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या उद्दिष्टांनुसार काम करते.
संस्थेची कर्तव्ये:

महाराष्ट्र राज्याला हरित राज्य म्हणून विकसित करणे आणि महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे.