मलनपल्ली रोपवाटिका

रोपवाटिकेचे नाव : मलनपल्ली
स्थान : अल्लापल्ली सिरोंचा रोडवर अल्लापल्ली पासून ३ किमी.
रोपवाटीकेची क्षमता : सागवान जडी ५ लाख
साग जडी रूट ट्रेनर रोपे १ लाख
पॉलिथिन पिशवी रोपे : १ लाख
रोपवाटिकेचे क्षेत्रफळ : ४० हेक्टर
रोपवाटिकेचा तपशील : मलनपल्ली रोपवाटिका सन १९७४-७५ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. रोपवाटीकेची माती सागवान, बांबू आणि इतर प्रजाती रोपे वाढवण्यासाठी खूप चांगली आहे.